Jean Liu

Jean Liu: “Nữ tướng” đánh bại Uber tại Trung Quốc

Ngoài ra, số người sử dụng điện thoại ở Trung Quốc bằng 1/5 tổng số người sử dụng loại công cụ này trên khắp thế